1 2 3 4 5

Di Bawah Komet Halley

Adib Zaini

Perkembangan teknologi di masa hadapan meningkatkan purata hayat manusia, menyebabkan populasi dunia mencecah hampir 10 billion orang
(63 juta di Malaysia sahaja). Cerpen ini menggambarkan dunia yang sedang pulih daripada masalah populasi serta masalah-masalah bersangkut seperti kebuluran dan pengangguran. Cerpen
ini mengisahkan seorang jejaka yang menemankan kekasihnya mencari bapa yang telah lama hilang. Daripada pemerhatiannya, cerpen ini menggambarkan perkembangan teknologi dan perbezaan budaya pada tahun 2061.

Teruskan ke Mukasurat 1 >

Novel Adib Zaini yang pertama ialah Zombijaya. Dia sedang menulis novel yang kedua.