Gabung Kait

Saifullizan Tahir

Kemajuan teknologi perkomputeran menjadi semakin laju setiap hari. Adalah tidak mustahil AI akan melangkaui kemampuan akal manusia. Dengan berasaskan idea ini, digabungkan pula dengan mengambil kemampuan manusia bergabung-kait bagai komputer peribadi dengan internet. Manusia berkongsi informasi, data,
rasa, pandangan, pengalaman malahan segala-galanya. Mungkin idea tentang internet boleh dikatakan baru, tetapi mungkinkah idea itu sebenarnya berasal dari sesuatu yang telah ujud lama dahulu, dan kitaran kehidupan menjadi lengkap.

Teruskan ke Mukasurat 1 >

Novel tunggal Saifullizan Tahir ialah Kasino.